ROGANJI MEMBERSHIP 고객님분들의 솔직한 따끈따끈한 후기 입니다 

믿고 맡겨주세요! 로간지는 솔직합니다!

    Always rooting for you  


"고민하지 마세요! 저희는 여러분을 항상 응원하니까요"

ROGANJI KOREA 접수 현황

이 * * 고객님    [접수완료]            김 * * 고객님    [접수대기]             신 * * 고객님    [접수완료]           최 * * 고객님    [접수대기]            김 * * 고객님    [접수대기]            오 * * 고객님    [접수대기]

강 * * 고객님    [접수대기]            백 * * 고객님    [접수완료]             고 * * 고객님    [접수대기]           김 * * 고객님    [접수완료]            정 * * 고객님    [접수완료]            김 * * 고객님    [접수완료]

박 * * 고객님    [접수대기]            강 * * 고객님    [접수완료]             최 * * 고객님    [접수완료]           임 * * 고객님    [접수완료]            공 * * 고객님    [접수완료]            김 * * 고객님    [접수완료]

김 * * 고객님    [접수완료]            전 * * 고객님    [접수완료]             반 * * 고객님    [접수대기]           이 * * 고객님    [접수완료]            서 * * 고객님    [접수대기]            정 * * 고객님    [접수대기]

김 * * 고객님    [접수완료]            이 * * 고객님    [접수대기]             오 * * 고객님    [접수대기]           김 * * 고객님    [접수대기]            김 * * 고객님    [접수완료]            구 * * 고객님    [접수대기]

박 * * 고객님    [접수완료]            유 * * 고객님    [접수완료]             최 * * 고객님    [접수완료]           정 * * 고객님    [접수대기]            공 * * 고객님    [접수대기]            김 * * 고객님    [접수완료]

윤 * * 고객님    [접수대기]            전 * * 고객님    [접수완료]             김 * * 고객님    [접수완료]           이 * * 고객님    [접수완료]            소 * * 고객님    [접수완료]            이 * * 고객님    [접수완료]

박 * * 고객님    [접수완료]            김 * * 고객님    [접수대기]             신 * * 고객님    [접수완료]           김 * * 고객님    [접수대기]            김 * * 고객님    [접수대기]            이 * * 고객님    [접수대기]

강 * * 고객님    [접수대기]            정 * * 고객님    [접수완료]             고 * * 고객님    [접수대기]           김 * * 고객님    [접수완료]            정 * * 고객님    [접수완료]            김 * * 고객님    [접수완료]

박 * * 고객님    [접수대기]            강 * * 고객님    [접수완료]             전 * * 고객님    [접수완료]           임 * * 고객님    [접수완료]            공 * * 고객님    [접수완료]            김 * * 고객님    [접수완료]

김 * * 고객님    [접수완료]            전 * * 고객님    [접수완료]             반 * * 고객님    [접수대기]           이 * * 고객님    [접수완료]            서 * * 고객님    [접수대기]            정 * * 고객님    [접수대기]

김 * * 고객님    [접수완료]            이 * * 고객님    [접수대기]             오 * * 고객님    [접수대기]           김 * * 고객님    [접수대기]            김 * * 고객님    [접수완료]            신 * * 고객님    [접수대기]

박 * * 고객님    [접수완료]            유 * * 고객님    [접수완료]             최 * * 고객님    [접수완료]           정 * * 고객님    [접수대기]            소 * * 고객님    [접수대기]            김 * * 고객님    [접수완료]

윤 * * 고객님    [접수대기]            전 * * 고객님    [접수완료]             김 * * 고객님    [접수완료]           이 * * 고객님    [접수완료]            고 * * 고객님    [접수완료]            이 * * 고객님    [접수완료]

상호명 : ROGANJI KOREA  ㅣ 전국 대표번호 : 1544-8206    |    FAX :  0504-398-2416    |    E-mail :  이메일 무단 수집 거부  


서울 전지역, 인천 전지역, 경기도 시흥시 안산시 등 전지역,  제주도 전지역, 부산, 울산, 창원, 김해, 양산 및 경남 전지역 


 서울본사주소 : 서울 관악구 신림로 21    /    경기본사주소 : 경기도 남양주시 진건읍 신월리 261    /   제주본사주소 : 제주 서귀포시 중산간서로 3

Copyright ⓒ 2020 ROGANJI KOREA  all rights reserved.